Racinel Comfort nedbrytbar bajspåse med handtag


  • 100% NEDBRYTBAR HUNDBAJSPÅSE

  • 40 påsar/rulle med handtag

  • Material PE-plast och cirka 2% TDPA™ (metallsalter, tillverkare EPI*)

  • Produkten bryts ner till små bitar inom ca. 24 – 48 månader genom mekanisk belastning, luft, solljus, temperatur och fuktighet

  • Naturens små mikro-organismer som bakterier, svampar och alger använder delarna som näring

  • I processen uppstår koldioxid, vatten och biomassa som återförs till naturens kretslopp utan att det uppstår utsläpp som är skadliga för naturen

  • Hundbajs sorteras som brännbart hushållsavfall

  • OBS! Lägg inte hundbajs i komposten eller bland organiskt avfall. Hundavföring innehåller stora mängder skadliga bakterier och det dröjer flera år innan avfallet som förmultnar är fullständigt rent från bakterier.


 


 

  • Färg: mörkgrön